Förstudie - Plattform för marknadsföring och försäljning av konsthantverk via nätet

Diarienummer 2012-02946
Koordinator STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genomföra en förstudie för att kartlägga förutsättningarna och undersöka möjligheterna för Konsthantverkscentrum att skapa en plattform för marknadsföring och försäljning av unikt konsthantverk via internet. Målet var att skapa en plan för hur det på bästa sätt och med maximal medlemsnytta kan genomföras. Den färdiga förstudien innehåller ett väl genomarbetat och realistiskt förslag som Konsthantverkscentrum kan använda som underlag för att gå vidare och skapa en fungerande plattform för att sälja och marknadsföra konsthantverk via internet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en komplett förstudie som utgör ett väl genomarbetat förslag på hur Konsthantverkscentrum(KHVC) kan skapa en plattform för marknadsföring och försäljning av unikt konsthantverk via internet. Enligt studien är intresset för en sådan plattform stort hos de 800 professionella konsthantverkare som är anslutna till KHVC varför KHVCs styrelse beslutat att med studien som underlag skapa en sådan plattform. Enligt den prognos som gjorts finns det därigenom mycket goda förutsättningar att avsevärt öka försäljningen av unikt konsthantverk via internet.

Upplägg och genomförande

Uppdraget att göra förstudien gick till Urban Lindstedt, en av landets främsta e-handelsexperter. Uppdraget var väl definierat och bestod av följande delar: En webbaserad medlemsenkät Djupintervjuer med utvalda medlemmar Marknadsundersökning Utvärdering och förslag på modell för genomförande Budget/finansieringsmodell Tidsplan Modell för logistik- och informationshantering Marknadsförings- och kommunikationsplan Kravspecifikation för teknisk plattform Den färdiga studien innehåller i alla delar ett realistiskt förslag på hur projektet kan genomföras.

Externa länkar

KHVC hemsida idag beskriver medlemmarnas produkter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.