Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie - Focus on Hygien - Ren plåt ger ökad produktivitet vid plåtformning

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-02169_publikrapport_SV.pdf (pdf, 538 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien hade som syfte att sammanställa basinformation för det fortsatta arbetet i det planerade huvudprojektet och tillse att det får rätt inriktning. Förstudien har inventerat möjliga mätmetoder för att mäta föroreningar/partiklar på en plan yta/plåt eller komponent samt metoder för att mäta de defekter de orsakar. Förstudien har också inventerat vad andra företag i samma eller liknande branscher har gjort inom ämnet renhet kopplat till plåtformning eller andra processer med höga krav på ytfinish.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det har visats i förstudien är att det finns stora möjligheter att förbättra konkurrenskraften genom att utveckla metodik och ta kontroll över partikelrenhet vid plåtformning. Huvudprojektet kommer att stärka forskningsmiljöer och generera ny kunskap genom samordnad forskning på ett organiserat sätt. Projektresultaten kommer direkt att kunna leda till produktionsförbättringar hos de deltagande företagen. De kommer också att vara synnerligen relevanta för övrig tillverkande industri, där partiklar kan ställa till problem vid produktionen eller med produkterna.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes i 3 arbetspaket WP1 Benchmark - Kartläggning av generella mätmetodiker och förekomst av olika typer av partiklar i produktionsprocesser samt hur man mäter dessa på komponenter och plåt. Synergier mot andra branscher med likvärdiga produktionsprocesser. WP2 Mätmetodik - Framtagning av mätmetod för mätning av partiklar på ämne/detalj. Kartläggning av mätsystem för mätning av defekter på formad detalj. Verifiera labbverktyg samt mätmetodik med fördefinierade partiklar. WP3 Kartläggning - Inledande nulägesanalys på utvalda tillverkningsprocesser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-02169

Statistik för sidan