Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kopositmaterial

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Bygg och Miljöteknik
Bidrag från Vinnova 229 540 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03289

Statistik för sidan