Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kopositmaterial

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Bygg och Miljöteknik
Bidrag från Vinnova 229 540 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03289

Statistik för sidan