Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kopositmaterial

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Bygg och Miljöteknik
Bidrag från Vinnova 229 540 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03289

Statistik för sidan