Förstärkning av anläggnings- och byggnadskonstruktioner med stegvis förspänningssystem - Innovationsprojekt

Diarienummer 2015-01846
Koordinator Tenroc technologies AB - Tenroc technologies AB Huvudkontor
Bidrag från Vinnova 532 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Innovationsprojektet ämnade utveckla Tenrocs metod till att bli kommersiellt gångbar och praktiskt hanterbar på affärsområdet anläggnings- och industribyggnader. Resultaten som erhållits av utvecklingsarbetet är att vi från årsskiftet har ett kommersiellt erbjudande till både beställare (fastighetsägare) samt föreskrivande led (konstruktörer).

Resultat och förväntade effekter

Vi har etablerat konsultprocesser för att utvärdera projekt, interna processer för anbud, samt processer för att sänka riskerna för marknaden att adoptera lösningen genom försäkringsupplägg. Designade kommersialiseringsplaner genom licensförfaranden för att nå internationell marknad med distribuerande internationella partners. Tekniken har utvecklats och relaterade kostnader har minskats med 30 %.

Upplägg och genomförande

Den största delen av arbetet har genomförts internt. Vi har arbetat med extern marknadsbyrå för marknadsstrategi. Nära arbete med två entreprenörer fokuserad på förstärkning har gjorts för kostnadsanalyser. Utöver har en del teknisk verifiering i samarbete med Chalmers Bygg och miljöteknik.

Externa länkar

Tenroc Technologies

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.