Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Försmält mangan-aluminium legering

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 852 650 kronor
Projektets löptid juli 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Denna genomförbarhetsstudie har haft som mål att klarlägga om en försmält legering bestående av mangan och aluminium med tillräcklig god kvalitet kan framställas från sekundära material innehållande metalliskt aluminium och manganoxid. Projektets mål har uppfyllts då funktionen av den försmälta legeringen baserad på sekundära restmaterial har demonstrerats industriellt med goda resultat.

Resultat och förväntade effekter

Småskaliga försök visar att det är möjligt att framställa en försmält legering med lämplig sammansättning från sekundära restmaterial. Halten av föroreningar som järn och kisel i legeringen beror på vilka manganmaterial som används. Driftförsök med legeringen har verifierat via driftförsök från och med inlegering till och med anodisering. En effekt av ett fullt implementerat koncept är en svensk hållbar produktion av en ny Mn-Al legering som täcker i stort sett hela det svenska behovet.

Upplägg och genomförande

Projektet har utgjort en genomförbarhetsstudie som ett första steg i en större färdplan och har genomförts under 2017-2018. Studien har haft 7 arbetspaket där det generella upplägget har varit att framställa en mindre mängd legering, undersöka upplösningshastigheten samt att säkerställa dess funktion via driftförsök från inlegering till och med undersökningar av det färdiga materialet. I framtida utvecklings- och fullskaleprojekt ska färdplanens nästa steg tas för att öka svenska konkurrenskraften.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02511

Statistik för sidan