Försmält mangan-aluminium legering PREMA-2

Diarienummer 2018-02374
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 4 722 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt