Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forskar Grand Prix 2018

Diarienummer
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 158 400 kronor
Projektets löptid juli 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med tävlingen är att stimulera forskare att medverka i en dialog med omvärlden, öka allmänhetens intresse för forskning och forskaryrket, uppmärksamma olika aktörer på vikten av att forskare kommunicerar om sin forskning och i förlängningen bidra till att fler kontakter och möten mellan forskare och omvärld kommer till stånd. Tävlingen syftar även till att ge forskningskommunikation högre status och mer uppmärksamhet, liksom att visa på bredden i svensk forskning.

Resultat och förväntade effekter

I deltävlingarna deltog sammanlagt 33 forskare, 55 procent kvinnor och 45 procent män. I finalen tävlade tre kvinnor och fyra män. Deltävlingarna besöktes av ca 1000 personer, finalen av ca 350. Forskar Grand Prix omnämndes i media totalt 37 gånger fram till och med 31 dec 2018. Tävlingen fick höga betyg i utvärderingarna, både bland de tävlande forskarna och besökarna.

Upplägg och genomförande

Sex regionala deltävlingar ägde rum som delar av vetenskapsfesten ForskarFredag den 30 september, finansierade av respektive lokal arrangör. Dessutom anordnades en digital deltävling, öppen för alla forskare. Vinnarna från deltävlingarna möttes i en final i Stockholm den 27 november som arrangerades gemensamt av de fyra forskningsråden och VA.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2018

Diarienummer 2018-02791

Statistik för sidan