Förpackningssystem för minskat matsvinn 2

Diarienummer 2015-00478
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 4 738 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (vår)

Syfte och mål

Konsumenter runt om i världen vill ha hjälp med att minska matsvinnet, men behöver förslag på hur. Förpackningar kan genom design och information intuitivt vägleda till rätt beteende. För att nå dit krävs samverkan mellan aktörer i värdekedjan och tydlig information till konsument. I projektet har nya förpackningslösningar tagits fram för tre produkter. Erfarenheter samt resultat har sammanställts i en inspirerande guide om hur man utvecklar förpackningslösningar som minskar matsvinn.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet manifesteras i de tre förpackningslösningar som tagits fram. Lösningarna minskar matsvinn genom kedjan och kan förväntas tas emot väl av konsumenter. Även om lösningarna använder mer förpackningsmaterial visar beräkningar på positiv miljöpåverkan. Två av lösningarna vidareutvecklas och kan förväntas introduceras på marknaden. Deltagande parter har, genom den frekventa samverkan, fått fördjupad förståelse för produkternas hela värdekedja. Guiden vill inspirera förpackningsbranschen till utveckla förpackningar med mer fokus på matsvinn.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre separata, sinsemellan konfidentiella delprojekt, en per produkt; salsa i glasburk, sallad (småbladsmix) i påse och kyld risgröt förpackad i rullpack (plasttub). Delprojekten var indelat i tre faser; Nulägesanalys, Idégenerering & prototypframtagning samt Verifiering. Praktiskt utfördes mycket av arbetet genom välbesökta möten som genererade livliga diskussioner och respons. Då delprojekten var separerade varierade kultur och arbetsgång delprojektet emellan.

Externa länkar

Här samlar vi information om projektet och generellt om matsvinn-förpackningar. Öppen för alla.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.