Förpackningar från funktionella och förnyelsebara hydrolysat

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 4 057 984 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2015
Status Avslutat