Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förpackningar från funktionella och förnyelsebara hydrolysat

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 4 057 984 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04311

Statistik för sidan