Packaging from functional and renewable hydrolysates

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Funding from Vinnova SEK 4 057 984
Project duration December 2009 - December 2015
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04311

Page statistics