Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FORMILL - nytt revolutionerande biomaterial från restströmmar med unik uppskalningsprocess

Diarienummer
Koordinator Formsson AB
Bidrag från Vinnova 3 055 584 kronor
Projektets löptid maj 2022 - april 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Syftet med projektet är att a) vidareutveckla processen för materialproduktion, b) utveckla och etablera en unik uppskalningsprocess i form av en bikupemodell av tillverkare (sk Formillerare) och c) stegvis kompetensutveckla tillverkarna enligt strategin ”teaching the teachers”. Målet är att, med behovsägarna, ta fram produkter i Formill som tillverkas av Formillerarna, för att på så vis öka värdet av biomassan och bidra till ett biobaserat samhälle.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till en etablerad tillgång till den nyutvecklade och biobaserade råvaran Formill, ett cirkulärt logistikupplägg, utvecklad och validerad produktionsprocess för Formill, materialpatent, koncept för utbildning av Formillerare (dvs tillverkare i materialet), licensavtal utformade för tillverkare, design- och produktionsmanual, hållbarhetsdeklaration för Formill, lärandehandbok för företag som vill arbeta med hållbar produktutveckling, samt testförsäljning av de första utvecklade produkterna till slutkund.

Planerat upplägg och genomförande

AP1 - Projektledning och kommunikation. AP2 - Material- och processutveckling. AP3 - Design och bikupor. AP4 - Prototyp- och processverkstad. AP5 - Marknad och hållbara affärsmodeller. AP6 - Nyttiggörande, resultatspridning och lärande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 maj 2022

Diarienummer 2022-00661

Statistik för sidan