Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Förgasning av biobränsle med infraljud

Diarienummer
Koordinator Swedish Infrasound Technology AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att utreda och beskriva teknisk potential för förgasning av biomassa med hjälp av infraljud med målet att intressera relevanta marknadsintressenter för framtida partnerskap. Detta har uppnåtts genom att tekniken har utvecklats så att tester för analys av gassammasättning och effekt har kunnats genomföras. Testerna visar på teknisk och kommersiell potential och tekniken har väckt intresse hos en stark och relevant marknadsaktör.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till: 1. En utvecklad testanläggningsdesign 2. En ökad förståelse för den tekniska potentialen och infraljudets inverkan på förgasningsprocessen 3. Inledande samtal och uttryckt intresse för tekniken av relevant marknadsaktör

Upplägg och genomförande

Det var ett framgångsrikt koncept att inleda projektet med en kunskapssammanställning. Detta gjordes genom att en workshop annordnades på ÅF med flera mycket kunniga experter som i ett tidigt skede kunde ge input på det tekniska utvecklingsarbetet, kravställning och metodik. En fördel med detta var även att denna workshop ledde till ett betydelsefullt nätvek för kommande steg. Projektgruppen har arbetat flexibelt och agilt vilket har varit har möjligjort nödvändiga förändingar under design- och testarbetet. En lärdom är att det är utmamande att bedriva projekt under semestertid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00307

Statistik för sidan