ForestBeyond Innovation day

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

ForestBeyond syftar till att minska gapet mellan industi och akademi genom att skapa en mötes och marknadsplats där akademi och industri aktivt jobbar med innovationspotentialen i skogsbaserade material. Detta sker i en nationell samverkan mellan KTH/Innventia, MiUn, KaU och UU.

Resultat och förväntade effekter

Avsikten med ForestBeyond (FB) var att stärka förmågan för produktinnovation baserad på skogsmaterial inom såväl etablerade som nya företag och framför allt i samverkan mellan dem och akademin. Rent konkret förväntades minst 4 konkreta projektresultat från innovationsteamen.

Upplägg och genomförande

ForestBeyond Innovation Day var den sammanbindande delen av Forest Beyond 2011-2012. Syftet var främst att i de utvalda 6 innovations-teamen kunna visa upp faktiska innovationsresultatet med hjälp av strukturerad innovationsprocess, facilitatorer och ett expertteam som stöd. Parallellt anordnades en konferensdel med syfte att inspirera till större fokus på innovationsfrågor, såväl praktiskt som teoretiskt. Representanter från olika aktörer inom skogsindustrin - men även andra branscher - deltog och fick också möjlighet att ta del av innovationsteamens resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04102

Statistik för sidan