ForestBeyond Innovation day

Reference number 2011-04102
Coordinator INNVENTIA AB
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration December 2011 - March 2012
Status Completed

Purpose and goal

ForestBeyond syftar till att minska gapet mellan industi och akademi genom att skapa en mötes och marknadsplats där akademi och industri aktivt jobbar med innovationspotentialen i skogsbaserade material. Detta sker i en nationell samverkan mellan KTH/Innventia, MiUn, KaU och UU.

Results and expected effects

Avsikten med ForestBeyond (FB) var att stärka förmågan för produktinnovation baserad på skogsmaterial inom såväl etablerade som nya företag och framför allt i samverkan mellan dem och akademin. Rent konkret förväntades minst 4 konkreta projektresultat från innovationsteamen.

Approach and implementation

ForestBeyond Innovation Day var den sammanbindande delen av Forest Beyond 2011-2012. Syftet var främst att i de utvalda 6 innovations-teamen kunna visa upp faktiska innovationsresultatet med hjälp av strukturerad innovationsprocess, facilitatorer och ett expertteam som stöd. Parallellt anordnades en konferensdel med syfte att inspirera till större fokus på innovationsfrågor, såväl praktiskt som teoretiskt. Representanter från olika aktörer inom skogsindustrin - men även andra branscher - deltog och fick också möjlighet att ta del av innovationsteamens resultat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.