Förbränning av rötslam och avfall med efterföljande fosforåtervinning

Diarienummer 2014-03046
Koordinator LIDKÖPINGS VÄRMEVERK AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 176 500 kronor
Projektets löptid september 2014 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med hela projektet var att se om det fanns förutsättningar för Lidköpings Värmeverk att klara av att hantera och förbränna slambränsleblandningen och få merparten av fosforn i en utvinningsbar askfraktion. Detta syfte är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev att 70 % av fosforn hamnade i cyklonaskan. Fosforhalten i denna aska blev 2,3 %. Denna fosfor är tekniskt möjlig att utvinna. För att komma vidare och undersöka om Lidköpings Värmeverk kan driftsätta denna samförbränningsmetod behövs fördjupade och vidare studier.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande blev uppskjutet i 2 omgångar. Anledningen till första uppskjutningen var problem med slambränsleblandningen och den andra att projektledaren fick bytas under projektets gång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.