Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förberedelseprojekt Testbädd AV Trollhättan

Diarienummer
Koordinator Trollhättans kommun - Trollhättans stad Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2022 - maj 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet ska genomföra 3D-inmätningar av testområden för autonoma fordon samt ett safety case på skissnivå, Båda insatserna syftar till att accelerera utvecklingen inom branschen autonoma fordon samt mot en etablering av en testbädd för automatiserade fordon i verkliga, komplexa trafikmiljöer i Trollhättan.

Förväntade effekter och resultat

Datainsamling för 3D-kartor: Branschens förberedelsetid inför tester med autonoma fordon förkortas. Kvaliteten på stadens planering för framtidens mobilitet ökar. Relevant data kan utgöra del av stadens digitala tvilling. Safety case: Rekommenderade infrastrukturella förändringar bidrar till att accelerera ansökningsprocessen samt ökad säkerhet vid tester av autonoma fordon på allmän väg. Kunskap ackumuleras inför ansökan om medel till Testbädd AV Trollhättan: ett stödjande ekosystem för testkörningar av autonoma fordon inom Trollhättans kommunala vägnät.

Planerat upplägg och genomförande

- Skapa situationsanalys med referensgruppen och andra aktörer med erfarenhet av dagens metoder för godkännande av autonoma fordon (AV) i allmän trafik under realistiska förhållanden. - Utifrån situationsanalysen och intervjuer skapa en gap-analys av ev. brister i dagens process. - Definiera förbättringsåtgärder. - Definiera prioriterat utvecklingsbehov avs. process för godkännande av tester med AV på allmän väg. - Inmätning av testområden (ODD) i Trollhättan med 3D-scanner - Insamlade 3D-data bearbetas till format lämpliga för branschen i samråd med referensföretagen

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 september 2022

Diarienummer 2022-01759

Statistik för sidan