Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förberedelseprojekt Testbädd AV Trollhättan

Diarienummer
Koordinator Trollhättans kommun - Trollhättans stad Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2022 - maj 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet har genomfört 3D-inmätningar av testområden för autonoma fordon samt rekommendationer/safety case på skissnivå riktade till myndigheter, kommuner och branschen. Insatserna har syftat till att accelerera utvecklingen inom branschen autonoma fordon samt skapa underlag för en etablering av en testbädd för automatiserade fordon i verkliga, komplexa trafikmiljöer. Projektets mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat rekommendationer riktade till Transportstyrelsen som bör kunna effektivisera (skynda på samt tydliggöra) ansökningsprocessen inför tester med autonoma fordon på allmän väg. Rekommendationer till industri och kommuner kan också effektivisera processen, öka trafiksäkerheten och bidra till mer samverkan mellan ovan nämnda parter. 3D-inmätningar av testområden har utmynnat i data i format som referensföretaget NEVS anser kunna användas i system för självkörande (AD). Samma info kommer också att kunna användas av staden i arbete med digital tvilling.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde tre intervjuer med industriparter för att få deras erfarenheter av ansökningsprocessen och förslag till förändringar. I flera samtal och intervjuer med Transportstyrelsen sägs att de har omorganiserats, ökat resurser för ansökningar och arbetat med nya riktlinjer. Aktuell nationell strategi för AV på väg verkar dock saknas. 3D-skanningar av testområden med markstation och drönare utfördes. Blänk/vattenpölar kan påverka insamlingen vilket beaktas vid tidsplanering. Kunskap om företags standarder och dataformat för AD är viktigt inför insamlingen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Diarienummer 2022-01759

Statistik för sidan