Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förberedelseprojekt för Videokommunikation till Larmcentral

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB - PICTA Prehospital ICT Arena
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2022 - februari 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att öka förståelsen för behov, användningsområden och arbetssätt för videokommunikation mellan inringare och larmcentral. Detta har uppnåtts genom behovskartläggningar och aktiviteter med Sjukvårdens larmcentral i Västra Götalandsregionen och Region Uppsala. För de legala aspekterna var målet att kartlägga förutsättningar för implementering av en videolösning. Ett avtal togs fram som möjliggjorde en pilotanvändning. Kunskapsdelning har skett genom nationell öppen konferens samt via digitala kanaler.

Långsiktiga effekter som förväntas

Behovsanalysen visar på en positiv inställning till att implementera video för bedömning av patienter. Larmoperatörerna ser stor potentiell nytta att det ska generera tryggare och mer precisa bedömningar samt kunna bidra till möjligheter att ge bättre instruktioner i kritiska situationer såsom hjärtstopp. Tidiga uppgifter från pilotstudien bekräftar detta där mervärde för både inringare och larmoperatör rapporteras. PUB-avtalet som togs fram i projektet var avgörande för att starta pilotstudien som bidrar med viktig erfarenhet som kan delas med andra larmcentraler.

Upplägg och genomförande

Projektkonstellationen har bestått av en fokuserad mindre grupp, vilket har gjort det enkelt att kommunicera mellan parterna. Arbetet har skett intensivt under kortare perioder runt de planerade aktiviteterna med behovskartläggning och juridiska förutsättningar initialt för att skapa fokus hos projektpartner och utomstående, vilket har fungerat väl. Detta är troligtvis ett resultat av att ha flera aktiviteter, liten budget och relativt gott om tid. Sedan har mycket tid kunnat nyttjas till att implementera, testa och utbilda personal på larmcentralen för pilotanvändningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 mars 2023

Diarienummer 2021-04429

Statistik för sidan