Förberedelse Rework Västerås - Innovation

Diarienummer 2013-05141
Koordinator VÄSTERÅS SCIENCE PARK AB - Teknikbyn, Västerås Technology Park AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen var att förbereda för ett genomförandeprojekt av testmarknad 2014. Detta har utförts och processerna för hur genomförandet skall fungera finns på plats. Det finns också en plan för hur ungdomar skall attraheras av projektet och även finansieras via sommarjobb. Ett erbjudande till företag har utvecklats som bygger på kompetensutveckling och identifiering av nya affärsidéer.

Resultat och förväntade effekter

Västerås stad erbjuder sommarjobb för ungdomar under tre veckors tid, vi har erbjudits 20 platser av dessa för att stödja projektets ungdomar och samtidigt öka på attraktionsvärdet för medverkan. Detta innebär att vi får möjlighet att göra urval utifrån ett stort antal sökande. Vi har etablerat ett nätverk för att nå ut med erbjudandet inom Västerås där fokus är på att informera redan befintliga nätverk om denna möjlighet. I nätverket finns Västerås Science Park, SICS Västerås, Västerås Stad, ALMI Mälardalen, Företagarna och Etablering Västerås

Upplägg och genomförande

De lärdomar vi tar med oss från detta förberedelseprojekt är främst baserat på svårigheter med identifiering och försäljning av konceptet till företag. Trots en gedigen kunskap om företag i regionen så har arbetet med att erhålla definitiva JA för medverkan i projektet tagit lång tid och arbetet fortgår fram till ansökan för genomförandeprojektet skall lämnas in.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.