Förberedelse för eftermarknadslansering av CO2 reducerande produkt för lastbilar

Diarienummer 2018-02140
Koordinator RMBLSTRIP AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att industrialisera den prototyp som tagits fram under Vinnova Fas 1; robustifiering samt anpassning till fler lastbilstyper. Detta projekt avser industrialisera den adaptiva takdeflektorn för eftermarknaden. Målet är att under projektet nå en mognadsgrad som möjliggör tillverkning av noll-serie för slutgiltig systemvalidering (TRL8).

Förväntade effekter och resultat

Förväntad resultat är att produkten ska nå en mognadsgrad som möjliggör tillverkning av noll-serie för eftermarknaden. Där den produktionsmässiga prototypen uppfyller de mekaniska kraven samt har testats på åkeri lastbilar.

Planerat upplägg och genomförande

- Konvertera befintlig prototype mekanik till en produktionsmässig prototyp. - Utförande av mekanisk testning (utmattning, vibration) i test rigg - Verifiering och justering/anpassning av detektions- och robusthetsalgoritmerna - Aerodynamiska simuleringar för att verifiera mekaniskt dimensionerande maxlaster - Marknadsföring mot åkerier - Tillverkning av en första noll-serie

Externa länkar

Bolagets hemsida där nyheter kring projektet kommer att finnas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.