Förberedelse för eftermarknadslansering av CO2 reducerande produkt för lastbilar

Diarienummer
Koordinator RMBLSTRIP AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Detta projekt avser industrialisera den adaptiva takdeflektorn för eftermarknaden. Målet är att under projektet nå en mognadsgrad som möjliggör tillverkning av noll-serie för slutgiltig systemvalidering (TRL8).

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i lyckade arbetspaket vilket innebär att det finns ett system för slutgiltig systemvalidering hos kund. Målet är att erbjuda produkten till den svenska eftermarknaden efter systemvalideringen hos kund. Produkten räknas vara ute på marknaden under Q4 2019.

Upplägg och genomförande

Projektets alla sex delmål fortlöpte enligt planering och resultaten från delmålen var enligt planering. Vi är övertygade om att det beror på att arbetspaketen var tydligt definierade och mätbara i form av vad de skulle uppnå. Genom att jobba med partners som är flexibla och snabba har arbetet kunnat fortgå löpande utan några större dröjsmål. Arbetet har utförts till stor del av bolagets medarbetare och vissa del-arbetspaket av externa konsulter där bolaget har varit kravställare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02140

Statistik för sidan