Förbättring av datakvalitet för LCC-förutsägelser med molntjänster

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 4 250 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM - gruv och metallutvinning

Syfte och mål

Syftet med IDQfLCC-projektet är att: 1.utveckla en ram för datakvalitetsanalys av MAXIMO-databasen, ramverket omfattar tre väsentliga aspekter: diagnostik, förutsägelse och recept; 2.utveckla, validera och visa ett beslut om ekonomisk livslängd i gruvmiljön; 3.bygga en generisk programvara med tanke på verkliga operativa parametrar som prototyp demonstration i gruvdriftsmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har huvudpotentialen: 1.Har den direkta effekten att minska drift- och underhållskostnaderna för gruvutrustning genom att optimera livslängden och minimera den totala ägandekostnaden. 2.Genomförandet kommer att leda till en förändring av arbetskraften över tid, vilket lockar ungdomar, särskilt kvinnor, till gruvindustrin. 3.Har den direkta effekten på att förbättra datakvaliteten för MAXIMO-databasen som används i gruvindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

1.WP 1, Projektsamordning (1 april 2018-31 mars 2021). 2.WP 2, Undersök problemets skala (1 april 2018-30 september 2018). 3.WP 3, Statistisk analys och databeredning (1 oktober 2018-31 mars 2019). 4.WP 4, Datakvalitetsutredning (1 april 2019-30 september 2019). 5.WP 5, Modellering och analys (1 oktober 2019-31 maj 2020). 6.WP 6, Tolkning och visualisering (1 juni 2020-31 mars 2021).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.