Förbättrade processer och produkter genom digitalisering av skogliga värdekedjor

Diarienummer 2018-02209
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 3 430 400 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri