Förbättrade blyfria mässingsprodukter genom optimering längs värdekedjan (OptiBrass)

Diarienummer
Koordinator RISE KIMAB AB - RISE KIMAB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - april 2022
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv

Syfte och mål

Mässing är traditionellt legerad med bly för att förbättra skärbarhet och gjutning. På grund av hälso- och miljörisker förväntas bly förbjudas inom det närmaste decenniet. Idag är användandet av blyfria legeringar begränsade på grund av högre kostnader samt produktionstekniska problem. Projektets målsättning är inte bara att minska blyinnehållet i mässing för att möta eller överträffa nuvarande och framtida regler utan att också uppnå förbättrade egenskaper hos slutprodukten med minimal ekonomisk och miljömässig påverkan.

Förväntade effekter och resultat

Som ett resultat av projektet kommer högpresterande kostnadseffektiva komponenter baserade på blyfri mässing att introduceras på marknaden på ett konkurrenskraftigt sätt genom hela värdekedjan. Detta kommer att möjliggöra en framgångsrik övergång till blyfritt material och ge den svenska mässingsindustrin förutsättningar för tillväxt och internationellt tekniskt ledarskap. Blyfria mässing kan därmed bli det nya ”konventionella materialet” och helt ersätta de konventionella alternativen som innehåller bly.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utförs i samarbete mellan tre forskningsutförare och tio företag i tre arbetspaket. Tillsammans täcker projektparterna hela värdekedjan i mässingsindustrin. Hur de olika stegen i värdekedjan integreras och påverkar egenskaperna hos mässingsprodukter kommer att definieras tydligt i det inledande arbetet. Utifrån detta kommer anpassade verktyg att kombineras och vidareutvecklas i syfte att bestämma optimala legerings- och bearbetningskoncept för att erhålla önskade produktegenskaper. Baserat på dessa utförs omfattande industriella försök.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 oktober 2019

Diarienummer 2019-02933

Statistik för sidan