Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrade blyfria mässingsprodukter genom optimering längs värdekedjan (OptiBrass)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - april 2022
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv

Syfte och mål

OPTIBRASS målsättning var att ta fram förutsättningar för produktion i blyfri mässing med optimala egenskaper till ett konkurrenskraftigt pris genom optimering av relevanta steg i värdekedjan. Flera större genomförda industritester visar på att det är möjligt att genomföra storskalig effektiv tillverkning av komponenter i blyfri mässing, flera av företagen är redo att införa nya blyfria produkter i sortimentet. Ny kunskap om närvaro och frånvaro av bly i mässing kan bidra till att övervinna de återstående tekniska och ekonomiska hindren för övergång till blyfria legeringar.

Resultat och förväntade effekter

OPTIBRASS har resulterat i att nya blyfria produkter med jämförbar kvalitet som blyade alternativ introducerats på marknaden, materialpris och tillverkningskostnad är dock generellt högre. Kostnaden minimeras genom anpassade operationer och maskiner. Tack vare proaktivt arbete som bedrivits inom den nordiska industrin finns chans att Norden blir marknadsledande vid övergången till blyfritt i EU. Det finns dock en oro att EU ej tar hänsyn till korrosionshärdighet vid implementering av dricksvattendirektivet, detta skulle påverka effekterna av OPTIBRASS och tidigare projekt.

Upplägg och genomförande

Arbetet inom projektet har skett i samverkan mellan 12 engagerade nordiska företag inom mässingsindustrin och 3 forskningsutförare. Industriförsöken har främst genomförts med personal från respektive företag då besök och resor begränsats pga Covid-19. Erfarenhetsutbyte mellan olika företag hade troligtvis varit ännu bättre om fler besök och möten varit möjliga att genomföra. Utöver industriförsöken har laborativa analyser och kompletterande teoretiska studier genomförts med syfte att bidra till produktkvalitet och mekanistisk förståelse samt effektiv tillverkning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2022

Diarienummer 2019-02933

Statistik för sidan