Förbättrad utmattningslivslängd för cylinderhuvuden

Diarienummer 2017-05491
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd YTMD
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Det övergripande projektmålet är att utveckla legeringar av gråjärn och/eller kompaktgrafitjärn för cylinderhuvuden med fördubblad livslängd avseende termomekanisk utmattning (TMF). Projektets mål innefattar att: -kvantifiera legeringar map. matris- och grafitstruktur och relatera till TMF-egenskaper -identifiera nödvändiga gjutparametrar (sammansättning, formmaterial etc.) -bestämma materialparametrar för FEM-beräkningar -utveckla en mikrostrukturell modell kopplad till TMF-prestanda Inom ramen för projektet kommer en student att avlägga licentiatexamen

Förväntade effekter och resultat

I överensstämmelse med FFI-programmets allmänna mål förväntas det föreslagna projektet leda till en minskning av miljöpåverkan från tunga fordon genom att avsevärt öka livslängden för cylinderhuvudet och förbättra effektiviteten vid förbränningen. Projektresultaten kommer att bidra till minskad bränsleförbrukning och längre underhållsintervaller för motorerna. Vidare kommer projektet att bidra till en förbättrad konkurrenskraft hos svenska lastbilstillverkare, eftersom det kommer att främja utvecklingen av mer effektiva och hållbara motorer.

Planerat upplägg och genomförande

Det föreslagna projektet kommer att undersöka hur gjuteriprocessen ska styras för att optimera material för cylinderhuvuden med avseende på utmattningsegenskaper. I dag används grå- och kompaktgrafitjärn och det är känt att deras egenskaper kan påverkas avsevärt genom att ändra exempelvis sammansättning, stelningsförhållanden och värmebehandlingen. Huvuddelen av projektet kommer att bestå av experimentell utvärdering av nya grå-och kompaktgrafitjärn och koppla detta till mikromekanisk modellering för att förstå hur utmattningsegenskaperna beror på mikrostrukturen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.