Förbättrad stabilitet och manövrebarhet för fordon med elektrisk drivlina

Diarienummer
Koordinator E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 3 656 700 kronor
Projektets löptid januari 2012 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-10-19
Slutrapport 2011-03651_SV.pdf (pdf, 690 kB)

Syfte och mål

Syftet var att besvara följande forskningsfrågor: -Hur kan den elektriska framdrivningen användas för att förbättra fordonsdynamiken? -Vilka är de trafik- och / eller olycksscenarier där den förbättrade fordonsdynamiken kan användas för ökad säkerhet? -Hur kan elektrisk framdrivning användas för att öka säkerheten? Det huvudsakliga målet har varit att identifiera nya aktiva säkerhetsfunktioner baserade på elektrisk drivlina för förbättrad trafiksäkerhet. Projektet bidrar även till 3 av Vinnova uppsatta mål för industriell konkurrenskraft.

Resultat och förväntade effekter

Sex säkerhetsfrämjande funktioner baserade på elektrisk framdrivning har utvecklats. Dessa funktioner är Speed control, Longitudinal position control, Occupant posture control, Yaw moment control, Lateral position control och Longitudinal slip control. Projektet har utvecklat och spridit kunskap inom det undersökta teknikområdet bl a genom vetenskapliga rapporter och deltagande i konferenser samt bidragit till en utökad dialog mellan Chalmers och andra forskargrupper. Volvo Cars Corporation har visat stort intresse och kommer att delta i nästa fas av projektet.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis genomfördes en analys för att identifiera trafiksäkerhetsfördelarna med eldrift jämfört med traditionell framdrivning med förbränningsmotor. Denna analys följdes sedan upp av en olycksfallsstudie vilket resulterade i en scenariokarta med körfall med hög förbättringspotential för säkerhet m h a elektrifiering. Några scenarion djupstuderades och resultat kvantifierades. Som exempel analyserades i detalj scenariot där ett fordon blir påkört bakifrån och även ett mer komplicerat scenario med hinder på vägen i samband med mötande trafik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2011-03651

Statistik för sidan