Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad produktionsprocess för lätta flygplan. Att gå från manuell till semiautomatiserad produkt

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål uppnåddes och resultatet var en konfidentiell rapport bestående av en kartläggning av processflödet, identifiering utmaningar inom produktionen och föreslagna förbättringar. Med följde även förslag på hur och var man kan börja automatiseringsresan och vad som är viktigt att tänka på.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom förstudien kartlades det nuvarande produktionsflödet samt processerna i Blackwings fabrik i Eslöv. Identifiering av utmaningar samt förbättringsmöjligheter av produktionen genomfördes som tog avsats i ett företagsbesök. Dessutom undersöktes operationer och aktiviteter som skulle kunna gynnas av en eventuell automatisering. Förhoppningen är att detta ska kunna utgöra grunden till ett framtida projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med ett kick-off-möte för att formulera en handlingsplan för hur förstudien skulle genomföras. Under våren genomfördes ett besök och en fabrikstur på Blackwings fabrik. Under besöket kartlades produktionen och processflödet. Under varje process och operation hade representanterna från RISE möjlighet att prata med produktionspersonalen och ställa frågor, vilket underlättade att identifiera utmaningar och möjligheter inom produktionen. Efter besöket sammanfattades informationen, tankarna och idéerna och resulterade i en rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-04777

Statistik för sidan