Förbättrad produktionsprocess för lätta flygplan. Att gå från manuell till semiautomatiserad produkt

Diarienummer 2018-04777
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet av projektet är att identifiera, utvärdera och utveckla de nuvarande produktionsprocesser som idag är i praktiken av Blackwing Sweden AB. Enligt företagets behov, kommer en lista med direktiv att monteras för att automatisera så många delar av produktionen som möjligt.

Förväntade effekter och resultat

Ett framgångsrikt projektresultat kommer att ha en betydande inverkan på företagets produktionshastigheter, därför till företagets konkurrenskraft. En funktionell verkstad med optimerat arbetsflöde kommer att förbättra tillverkningens ledtider, förenkla uppgifterna för produkterna och generellt minska tillverkningskostnaderna för företagets flygplan. Implementeringen av automatisering kommer att förbättra kvalitetskontrollen och, som tidigare, minska tillverkningstiden och förenkla uppgifterna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektverksamheten kan delas upp enligt följande: -Kick-off möte; första mötet för att formulera handlingsplanen -Identifiering av tekniska utmaningar i produktionen: 1. användning av automatiseringslösningar 2. optimering av workshows arbetsflöde -Resultatutvärdering och rapportering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.