Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad logistik för ett Resurseffektivt byggande

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att genomföra en tillämpad forskning kring bygglogiskcenter som finns för stadsutvecklingsområdet inom Norra Djurgårdsstaden. Målet är att få en bred konstellation och tvärvetenskaplig dimension i uppdraget för att säkerställa den vision som tagits fram för projektet ´Utveckla och skapa en förändringsprocess kring nya verktyg, arbetsprocesser och kompetenser som stödjer en hållbar stadsutveckling´ Frågeställningar övergripad

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genom flera workshops och möten fått en bred och stark konstellation kring de övergripande frågeställningarna ´Hur påverkas byggprocessen, arbetsplatsen och resurseffektiviteten av en utvecklad bygglogistik och ett lokalt bygglogistikcentra?´ samt ´Vilka verktyg, arbetsprocesser och kompetenser behöver utvecklas för framtidens bygglogistik?´ Förväntade effekter är en gemensam samsyn kring bygglogistik och genom dialog utveckla nya koncept.

Upplägg och genomförande

Genomförandet sker genom fem stycken arbetsgrupper (WP1-5). WP1: övergripande system för kommunikation, kompetens, IT, Ledarskap och organisationsutformning, modell och systemanalys, WP2: Avtal och upphandling, WP3: Produktionseffektivitet och byggekonomi, WP4: Naturresurser och miljöpåverkan, WP5:Abretsmiljö, säkerhete och beteende. Arbetet koordineras genom WP1 och respektive WP-ledare. WP1 deltar alla WP2-5 i för övergripande frågor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04281

Statistik för sidan