Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad logistik för ett Resurseffektivt byggande

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Syftet är att genomföra en tillämpad forskning kring bygglogiskcenter som finns för stadsutvecklingsområdet inom Norra Djurgårdsstaden. Målet är att få en bred konstellation och tvärvetenskaplig dimension i uppdraget för att säkerställa den vision som tagits fram för projektet ´Utveckla och skapa en förändringsprocess kring nya verktyg, arbetsprocesser och kompetenser som stödjer en hållbar stadsutveckling´ Frågeställningar övergripad

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genom flera workshops och möten fått en bred och stark konstellation kring de övergripande frågeställningarna ´Hur påverkas byggprocessen, arbetsplatsen och resurseffektiviteten av en utvecklad bygglogistik och ett lokalt bygglogistikcentra?´ samt ´Vilka verktyg, arbetsprocesser och kompetenser behöver utvecklas för framtidens bygglogistik?´ Förväntade effekter är en gemensam samsyn kring bygglogistik och genom dialog utveckla nya koncept.

Upplägg och genomförande

Genomförandet sker genom fem stycken arbetsgrupper (WP1-5). WP1: övergripande system för kommunikation, kompetens, IT, Ledarskap och organisationsutformning, modell och systemanalys, WP2: Avtal och upphandling, WP3: Produktionseffektivitet och byggekonomi, WP4: Naturresurser och miljöpåverkan, WP5:Abretsmiljö, säkerhete och beteende. Arbetet koordineras genom WP1 och respektive WP-ledare. WP1 deltar alla WP2-5 i för övergripande frågor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04281

Statistik för sidan