Förbättrad diagnostisering av mental hälsa med beskrivande ord och artificiell intelligens

Diarienummer 2018-02007
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för psykologi
Bidrag från Vinnova 3 294 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång 2017-04570-en

Syfte och mål

Psykisk ohälsa är ett växande problem som resulterar i ökade krav på sjukvården. Projektet utvecklar ett beslutsstöd som är tänkt att användas tidigt i vårdkedjan för att förbättra den diagnostiska precisionen gällande psykiatriska diagnoser. Patienter beskriver sin psykiska hälsa med nyckelord som analyseras med Artificiell Intelligens (AI). Beslutstödet WordDiagnostics (WD) använder semantiska mått (dvs. psykometrisk textdata analyserad med AI) för att komplettera traditionella skattningsskalor.

Förväntade effekter och resultat

Målet är att implementera WD inom psykiatrin. Detta kan leda till effektivare diagnostiska processer med tidigare och mer precisa diagnoser, vilket i sin tur kan förbättra folkhälsan. En mer strömlinjeformad och exakt diagnostisering möjliggör tidigare interventioner, bättre förutsättningar för återhämtning och sänkta kostnader för sjukvården och samhället. Forskning visar att semantiska mått är bättre på att mäta, beskriva och differentiera mellan psykisk ohälsa jämfört med skattningsskalor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne, Svenska Ångestförbundet och Riksförbundet Balans. Lunds universitet bidrar med expertis i att mäta, beskriva och differentiera mellan psykologiska konstrukt med hjälp av Artificiell Intelligens och Region Skåne bidrar med klinisk expertis inom psykiatri. Ångestförbundet och Balans har erfarenhet och kunskap från patientperspektivet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.