Förbättrad bränsleeffektivitet hos lastbilar i trafik

Diarienummer 2017-04119
Koordinator RMBLSTRIP AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att utveckla ett affärsmässigt och tekniskt koncept för hur den adaptiva takluftriktaren skulle kunna tillverkas, säljas och distribueras på eftermarknaden. Målen har uppfyllts genom att värdekedjan med alla förväntade parter har identifierats och samarbete har påbörjats för att tillsammans erbjuda produkten till slutkund.

Resultat och förväntade effekter

För de olika delmålen har förväntade resultat uppnåtts. Samarbete har påbörjats med parter för att sälja produkten på eftermarknaden, en mekanisk prototyp har designats och tillverkats för testning på en fysisk lastbil med goda resultat. Mekanikens låga friktion och design möjliggör en robust produkt.

Upplägg och genomförande

Projektets alla fyra delmål fortlöpte enligt planering och resultaten från delmålen var enligt planering. Vi är övertygade om att det beror på att arbetspaketen var tydligt definierade och mätbara i form av vad de skulle uppnå. Dessutom möjliggjorde input från våra partners att vi kunde hålla vår tidsschema. De goda kontakterna med Volvo Truck Center i Göteborg underlättade verifiering av mekaniken på lastbil och personalen på plats kunde ge oss värdefull återkoppling från vilka utmaningar som de har sett i dagens mekaniska konstruktion på lastbilarna.

Externa länkar

RMBLStrips hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.