Förar Observation i körsimulatorer

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

The project aims to develop and implement a human centred approach in driving simulator testing with an apparent value for the vehicle design process.

Resultat och förväntade effekter

Methods to observe drivers using camera vision, physiological measurements and system identification combined with traditional methods Knowledge about the way the driver is using visual, motion, and other information to control the vehicle More insight into the effect of proposed vehicle systems on driving behaviour Validated motion cueing and platform specifications

Upplägg och genomförande

Methods for driver observation and physiological measurements: done Development of simulator technology and integration of experiment setup together with TUDelft: almost done, final tests remains. Experiments together with TUDelft will take place in 2015.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01127

Statistik för sidan