Förångade elektrodringar i medicinska katetrar

Diarienummer
Koordinator CathPrint AB
Bidrag från Vinnova 266 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektförslaget avser att utveckla en rationell tillverkningsmetod för att belägga katetrar med ringformade elektroder som ansluter till elektriska ledare inneslutna i katetern. Målsättning är att utveckla metoden till producerbarhet och att verifiera dess egenskaper för medicinska tillämpningar.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet blir att CathPrint kan erbjuda sina kunder produktion av katetrar till ännu lägre kostnad än CathPrint kan göra idag.

Upplägg och genomförande

Preliminära försök med att förånga elektroder har tidigare gjorts i samverkan med Acreo. Dessa elektroder har utvärderats tillsammans med en av våra kunder och resultaten är lovande både tekniskt och kommersiellt. Därför avser vi att fortsätta arbetet tillsammans med Acreo för att utveckla en tillverkningsprocess som uppfyller både de tekniska och de medicinska kraven.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02341

Statistik för sidan