Förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd

Diarienummer 2017-02465
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd ska öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. LEDA ska identifiera, beskriva och sprida vad som kan möjliggöra och hämma utveckling, med digitalisering som hävstång. Med ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av ny teknik ska LEDA gynna utveckling inom alla kommuner och lärdomarna ska spridas till Sveriges övriga kommuner. Programmet har två inriktningar: Skola och lärande och Hälsa och omsorg - i en digital värld.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten kommer bestå av ett material för framgångsrikt förändringsarbete med digitalisering som hävstång, som kan spridas till Sveriges 290 kommuner. Förväntade effekter: - Förståelse för de grundläggande förutsättningar som möjliggör utveckling - Ökad hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar i kommuner - Främjat samarbete mellan kommuner - SKL&Vinnova har fått insikter om arbetssätt, främjande/hämmande faktorer för innovation

Planerat upplägg och genomförande

Programmet LEDA för smartare välfärd arbetas fram i en designbaserad ansats och formas samskapande med de deltagande kommunerna. Arbetet har lett till att en kollaborativ wiki (Mittköping) har börjat byggas där LEDA sammanställer de identifierade nyckelfaktorerna för förändringsledning kopplat till digitalisering. Wikin är öppen och kommer att spridas till övriga intressenter från hösten 2017. Ledstjärnan i LEDA är öppenhet och den öppna Facebookgruppen har idag 1181 följare.

Externa länkar

Voister skriver om LEDA och Botkyrka som deltar i LEDA. En samlingssida för LEDA:s sammanfattningsfilmer LEDA:s öppna drive där allt material finns och är tillgängligt för alla Om LEDA på SKL:s hemsida LEDA:s wikisida "Mittköping" som håller på att byggas och fyllas. LEDA:s öppna Facebookgrupp Voister skriver om LEDA och Härryda som deltar i LEDA. Academedia skriver om LEDA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.