Föränderligt drogutbud kräver innovativ analysmetod

Diarienummer 2017-02393
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Klinisk kemi
Bidrag från Vinnova 840 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en unik paketlösning för analys av droger i saliv med högupplösande masspektrometri (HRMS) och göra den tillgänglig för alla potentiella kunder i Sverige och Norden. De viktigaste punkterna är: - Provtagningsmomentet är förenklat och förbättrat för både patient och provtagande personal. - Vi erbjuder en analysrepertoar som alltid speglar det aktuella drogutbudet på marknaden. - Vi erbjuder snabba och säkra svar med mycket hög kvalitet.

Förväntade effekter och resultat

Salivprovtagningen förväntas leda till att fler vårdgivare får större praktisk möjlighet att screena sina patienter för drogbruk. Risken för falskt negativa resultat kommer att minska tack vare HRMS-teknikens höga träffsäkerhet samt att alla marknadsaktuella droger alltid samanalyseras. Sammantaget förväntas analystjänsten leda till att drogmissbruk upptäcks tidigare och att fler får tillgång till beroendevården. En minimering av risken att hamna i eller återfalla i missbruk ökar individernas möjligheter till ett hälsosamt liv med hög livskvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre delar vilka kan ses som en pyramid där basen byggs i del 1. Under denna del etableras analysmetodiken på laboratoriet och rutiner och arbetsflöden tas fram. Metodjämförelser mellan nuvarande och ny metod utförs. Ett baspaket kommer att sättas i rutindrift och erbjudas till kund. Under del 2 tas arbetssätt för inkludering av nya psykoaktiva substanser (NPSer) fram och de 100 NPSer som är vanligast förekommande läggs till. Under del 3 kommer fler matriser (t ex urin och blod) att utvärderas och metod för utredningar av okänd drog vid förgiftningsfall att tas fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.