SMF ChaseOn: Food Radar - Sensor systems

Diarienummer 2017-05286
Koordinator FOOD RADAR SYSTEMS IN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Food Radar ser ett stort behov av mikrovågssensorer för detektion av tex främmande föremål med låg densitet från våra globala kunder i livsmedelsindustrin. Målet är att samarbeta med forskare och doktorander för att hitta nya vägar att ta fram framtidens mikrovågssensorer till livsmedelsindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Att hitta nya vägar att ta fram framtidens mikrovågssensorer till livsmedelsindustrin. Att hitta framtidens mikrovågssensorer som skapar mer marknad för bolaget.

Planerat upplägg och genomförande

Food Radar kommer tillsammans med forskare och doktorander på Chalmers att jobba tillsammans fyra arbetspaket. Vi kommer även dra nytta av de andra partnerföretagen för att utbyta idéer och tekniker där vi alla siktar mot olika marknader kommersiellt. Food Radar bidrar med sin starka marknadsförståelse och kontakter hos världens globala aktörer inom livsmedelsproduktion. Vi bidrar även med verklighetserfarenhet, labb, mekanisk och elektrisk design samt ett nytt mätinstrument för dielektrisk analys av produkter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.