FontEye

Diarienummer 2018-01030
Koordinator GRAPHIC POWERS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en prototyp (Betaversion) och samla in data för en ny unik typsnitts-applikation för alla som vill ha hjälp med att välja rätt typsnitt vid varje tillfälle eller snabbt hitta svaret på en rad olika typsnittsproblem. Målet är att få klart en testbar version som kan verifieras hos utsedda testare bland våra nuvarande kunder/användare.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att testversionen kommer att mottagas positivt av de som provar programmet och att vi får in nya insikter och önskemål av dessa så att vi så snabbt som möjligt kan presentera en första skarp utgåva som blir populär.

Planerat upplägg och genomförande

Fas 1. Programmering av algoritmer för identifiering av typsnitt. Databasmodelering för typsnitt. Testning och verifiering av algoritmer. Fas 2. Programmera system för kontinuerlig tillförsel av data till programmets databaser. Programavara för datakonvertering. Verifikation av databaser och konvertering. Fas 3. Programmera gränssnitt för prototyp samt kopplingar till databas. Fas 4. Ta fram modell för testning och rapportering. Testning av Betaversion med rapportering, korrigering och iteration.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.