Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FontEye

Diarienummer
Koordinator GRAPHIC POWERS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Graphic Powers AB har i sitt FontEye-projekt tagit fram en prototyp (Betaversion) av en typsnittshanterare som ger användaren hjälp med många av de frågor som kan innebära problem idag. Med avancerade algoritmer och identifieringsteknologier kan programvaran hjälpa till att hitta typsnitt samt ge besked om vilket typsnitt som använts samt om man äger det eller ett liknande samt var man kan få tag på det om man inte har det Denna fonthanterare liknar inte något av det som finns idag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Graphic Powers AB har idag en prototyp av programvaran som har testats och verifierats av grafiska proffs främst i USA eftersom vår nuvarande marknad finns där. För närvarande görs en patenterbarhetsanalys för en av våra teknologier och vi räknar med att söka patent för denna i Sverige och USA. Under året kommer vi att släppa programvaran till försäljning i en första version med de teknologier som nu finns färdiga. Vi räknar med tusentals betalande användare inom ett år från det att vi släppt vår programvara samtidigt som vi fortsätter med utvecklingen av nästa utgåva.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort sett genomförts i fyra steg även om vissa av stegen utförts parallellt. Utvecklingen av systemet för insamling av fontdata påbörjades tidigt under projektet och var klar under hösten. Framtagning och utveckling av algoritmer för identifiering och typsnittssökningar har fortgått i stort sett hela projekttiden. Under hösten och vintern har gränssnitt mot både användare och mot databas utvecklats medan fasen för testning och korrigeringar naturligtvis har legat i slutet av projektperioden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01030

Statistik för sidan