FoI plattform för elvägar

Diarienummer 2016-02930
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 11 966 775 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

För att introduktionen av elvägar ska bli lyckosam behöver innovationssystemet kring elvägar förstärkas. Syftet med projektet är att stärka svensk och nordisk forsknings- och innovationskraft inom området elvägar genom att bygga gemensam kunskap i samarbete mellan institut, universitet, myndigheter, företag och demonstrationsarenor.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet kommer bl.a. resultera i ett tydliggörande av samhällsekonomiska förutsättningar, nyttor och andra effekter som elvägar för med sig ur olika aktörers perspektiv. Olika implementeringsstrategier kommer att utvärderas och framgångsfaktorer för hög acceptans kommer att identifieras.

Planerat upplägg och genomförande

Ett internationellt samarbete kommer att etableras och lägga grunden för dialog kring framtida standarder och regelverk. Projektet kommer att ha nära samarbete med de elvägsdemonstrationer som pågår i Sverige. Industrin deltar både som parter i projektet och som medlemmar i en omfattande referensgrupp.

Externa länkar

Specifik information om projektet. Spridning av kunskap inom området till en bredare och internationell publik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.