Flytande vindkraftverk med integrerat fundament

Diarienummer 2018-01249
Koordinator Magnus Rahm Energy Consulting AB
Bidrag från Vinnova 293 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till teknisk validering av ett nytt koncept för ett nytt flytande vindkraftverk med integrerat fundament. Målet är att ta idén genom en första konceptuell fas där en global design med trovärdiga mått tas fram och där en första dimensionering görs av samtliga delar i konstruktionen.

Förväntade effekter och resultat

I projektet görs en första teknisk validering av uppfinningen med strukturerat beräkningsunderlag att visa upp för intressenter och samarbetsparters. En kostnadsmodell arbetas fram och förfinas löpande, en modell som kan användas för att prioritera utvecklingsområden. De största tekniska riskerna har identifierats och åtgärder har tagits fram för att minska dessa. Projektet leder till ökat intresset för konceptet så att flera utvecklingspartners ansluter till samarbetet. Dessa partners bidrar som bollplank med sin kompetens.

Planerat upplägg och genomförande

1. Framtagande av funktionsbeskrivning, projekt- och kravspecifikation för konsultuppdrag. 2. Definera önskade leverabler, interface, kommunikationsplan och dokumentationskrav samt upphandling av konsulter för preliminär global dimensionering av vindkraftverket. 3. Identifiering och upphandling av licens på mjukvara 4. Eget arbete med strukturmekaniska modeller för dimensionering av olika delar av kraftverket. 5. Projektledning, rapporter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.