Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flytande vindkraftverk med integrerat fundament

Diarienummer
Koordinator Magnus Rahm Energy Consulting AB
Bidrag från Vinnova 293 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projektet har genom en state-of-the-art kopplad beräkningsmodell med en aerodynamisk 3D-lösare som bygger på virvelkoden CASTOR validerat vindkraftverkets antagna dimensioner i för fullskala, d.v.s verkets effektfaktor, Cp, och vilka krafter som uppstår. En preliminär validerad design av ett förankringssystem har genererats och hydrodynamisk prestanda har kartlagts enligt plan. Bladlaster och laster på bärarmar har beräknats som underlag för mer detaljerad dimensionering.

Resultat och förväntade effekter

Flera tekniska risker har reducerats och har lett till omdesign med hänsyn till hydrodynamiska aspekter. Projektet har kvantifierat mekaniskt absorberad effekt vilket minskat risken att senare behöva öka rotorstorleken. En preliminär design har gjorts på ett förankringssystem vilket har lett till ökad vikt jämfört med utgångsläget. Detta behöver optimeras eller designas om. Projektet har gett positiva bieffekter i form av nya intressenter som satsat egna utvecklingsresurser.

Upplägg och genomförande

Projektets behov av dokumentation har varit mindre än förväntat och den infrastruktur som antogs behövas för hantering av projektet blev också mindre än förväntat. Mjukvara för det interna utvecklingsarbetet har erhållits via en kostnadsfri entreprenörslicens från en erkänd leverantör av CAD-mjukvara. Dokumentation har till stor utsträckning gjorts i presentationsform med tanke på den begränsade budgeten. Projektet har inte nått ända fram gällande dimensionering av komponenter men har genererat mer resultat än förväntat gällande lastberäkning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01249

Statistik för sidan