Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FLOW - Flödesmätning i Lund och Veberöd

Diarienummer
Koordinator FBL Innovation ek för
Bidrag från Vinnova 4 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2022 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Genomförandeprojekt

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram ett öppet system för realtidsbaserad trafikflödesmätning, där man inte är beroende av en enskild leverantör utan bygger på öppna standarder. Projektet kommer att vidareutveckla ett antal tekniker med hög potential att bli kostnadseffektiva och kunna ersätta teknik som används idag och som inte kan leverera en komplett realtidsbaserad analys. Målet är att skapa ett nationellt och internationellt erbjudande kring system för att göra realtidsbaserade trafikflödesmätningar med fokus på att främja gång och cykeltrafik baserat på öppna standarder.

Förväntade effekter och resultat

Nya metoder och produkter för trafikflödesmätning som skapar en portfölj av tekniker för realtidsbaserad mätning byggd på öppna datamodeller. Datamodeller för flödesmätning baserat på öppna API:er och standardiserade modeller för att erbjuda realtidsbaserad trafikflödesmätning. Färdiga integrationer mot utvalda system som kommunen använder i sin verksamhet. Validerade produkter och tjänster för realtidstrafikmätning. Use case som visar på nyttan med systemet. En paketerad kostnadseffektiv lösning för storskalig utrullning av realtidsbaserad trafikmätning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras uppdelat på fem olika distinkta arbetspaket för att uppnå projektmål: Utveckla sensorsystem kring flödesmätning baserat på identifierade tekniker. Hantering av data från flödesmätning och integrationen mot styr- och beslutsstödsystem. Test i verklig miljö, både stad och by. Affärsutveckling och paketering. Spridning och kommunikation av resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2023

Diarienummer 2021-04458

Statistik för sidan