Flödesdynamik studerar för flexibelt Strängjutning Drift

Diarienummer 2014-01936
Koordinator SWEREA MEFOS AB
Bidrag från Vinnova 2 290 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Innovationer och samhällsutmaningar våren 2014

Syfte och mål

Projektets syfte var att bedöma prestandan/optimera två typer av gjutrör, kallade ”Cup” och ”Mountain”, genom att utföra flödesdynamiska studier av stränggjutningsprocessen baserade på avancerade numeriska och fysikaliska modeller samt utföra verksförsök. Sammanfattningsvis var projektmålen: 1) Att studera flödesmönstret för att bestämma optimalt flöde i kokillen. 2) Att ta fram en munstyckesdesign som ger optimalt flöde och förbättrar processtabiliteten. 3) Att bygga och testa de optimerade munstyckena i en experimentell och en industriell stränggjutningprocess för att bedöma effektiviteten.

Resultat och förväntade effekter

En rad aktiviteter har genomförts för att uppnå projektetmålen: 1) Utveckling av avancerade numeriska modeller. 2) Utvärdering samt optimering av processparametrar och munstyckesdesign i en modifierad experimentell stränggjutningssimulator. 3) Test av nya munstyckesdesigner i en industriell stränggjutningsprocess för att utvärdera effektivitet och prestanda. Resultaten tar stålproducenterna ett steg närmare att kunna välja gjutrörsmunstycke med hjälp av CFD och/eller genom simulatorförsök istället för genom dyra verksförsök.

Upplägg och genomförande

En avancerad CFD-modell, som förutspår "meniskens" beteende över tid samt gjutrörsprestandan, har utvecklats i projektet. Dessutom har en modifierad stränggjutningssimulator använts för att utvärdera processen. Resultat från CFD-modellen validerades mot simulatorresultat. Dessa två verktyg kombinerade med verksförsök användes slutligen för att designa och utvärdera olika gjutrörstyper i syfte att optimera dess flödesmönster och prestanda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.