FlexRum & FlexFörvaring

Diarienummer 2018-04556
Koordinator IKANO BOSTAD AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Syfte och mål

FlexRum & FlexFörvaring utgår från samma tekniska lösning och används för att skapa flexibla ytor i bostaden med hjälp av en flyttbar vägg. FlexRum är ett extra sovrum med förvaring. I stället för ett permanent extrarum på 7 kvm får du ett flexibelt sovrum på bara 2,1 kvm. FlexFörvaring ger extra förvaring, en yteffektiv klädkammare. Genom att använda en flyttbar vägg anpassas rummet efter vald aktivitet och golvytan återanvänds på ett klimatsmart och yteffektivt sätt för den boende. Istället för att ta 4,6 kvm (4 kvm om den ej är tillgänglig) i anspråk får man samma förvaring på 2,1 kvm.

Förväntade effekter och resultat

Urbanisering är en global trend. För att fler ska få plats i urbana miljöer krävs nya, smarta boendelösningar där vi använder ytor och resurser på ett effektivt sätt. Globalt finns aktörer som skapat unika lösningar, men ingen som driver utvecklingen på en bredare front, till en prislapp som fler har råd med. Lösningen är möjlig att använda i bostäder men kan användas i gemensamma lokaler. Lösningarna finns redan idag till salu 8 i nyproducerade lägenheter i Gustavsberg, samt i 6 lägenheter i kommande projekt i Huddinge. Möjlig produktionsvolym: 100-200 bostäder per år.

Planerat upplägg och genomförande

Målet för projektet med FlexRum och FlexFörvaring är en produktionsanpassning, kostnadsreducering av produkten samt förenkla möjligheten att utföra servicearbete. En del är att hitta funktionslösningar som kräver färre komponenter och mindre material. Detta bidrar även till att produkten gör ett minde avtryck på miljön. Genom kostnadsreduceringen kommer produkten kunna köpas av en bredare marknad. Förenklingarna för att underlätta servicearbete på produkten lägger en grund för en förlängd livslängd, bättre resursanvändning och lägre underhållskostnader.

Externa länkar

FlexRum / FlexRoom FlexFörvaring / FlexStorage

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.