FlexRum & FlexFörvaring

Diarienummer
Koordinator IKANO BOSTAD AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Urbanisering är en global trend. För att fler ska få plats i urbana miljöer krävs nya, smarta boendelösningar där vi använder ytor och resurser på ett effektivt sätt. Globalt finns aktörer som skapat unika lösningar, men ingen som driver utvecklingen till en prislapp som fler har råd med. FlexRum är ett extra sovrum inklusive förvaring som sparar ca 5 kvm bostadsyta samtidigt som det skapar en flexibilitet inne i bostaden. Med en knapptryckning kan man öppna upp och stänga rummet vid behov. Projektet syftar till vidareutveckling av lösning för produktions- och marknadsanpassning.

Resultat och förväntade effekter

Utveckling inom följande områden: Produktionsanpassning Förenkling av teknisk lösning Elektronik och mjukvara för driftsäker funktion och enkel service Förenkling av design och användargränssnitt Förenklad hantering och service Mål: Minskad produktionskostnad med 50-75% Utfall: 58-64% beroende på volym

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett i samarbete mellan Ikano Bostad och OIM/Lito. I ett första skede deltog representanter från KTH Live-in-Lab, RISE och IKEA kring konceptstudie och vägval. Då togs beslut att fokusera på en av lösningarna - FlexRum. Utifrån vald väg har sedan tekniska delar, elektronik och design utvecklats av OIM/Lito i nära dialog med beställaren Ikano Bostad. Processen har fungerat väldigt väl med en öppen dialog och ett bra samarbete hela vägen. Resultatet har nått uppsatt mål för projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2018

Diarienummer 2018-04556

Statistik för sidan