Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flexibla modeller för smart underhåll

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Gävle - Akademin för Teknik och Miljö
Bidrag från Vinnova 493 200 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för beslutsstöd bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. Den modell som visat bäst generella resultat är LAVA-modellen. Dessutom har en teknisk plattform identifierats för att implementera metoden i befintliga anläggningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målsättningen har varit att hitta generella metoder för smart underhåll i befintliga industrianläggningar. Metoderna har utvärderats både avseende användbarhet i specifika tillämpningar och hur väl de kan generaliseras för olika typer av anläggningar. Den modell som visat bäst generella resultat är LAVA-modellen som är en Black box modell. Fördelen med blackbox modeller är att de är generell, men fortfarande är processkännedom nödvändigt för implementering. Resultaten från projektet är lovande, men en längre testperiod krävs för att utesluta säsongsvariationer.

Upplägg och genomförande

De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB. Dessutom har en laborativ miljö på Högskolan i Gävle byggts upp då det inte varit möjligt att prova olika metoder för att detektera (och kanske även initiera) fel i industrianläggningar som var i drift. Mätdata från anläggningarna har inhämtats från befintliga styrsystem samt med ett kompletterande mätsystem. Modelleringsarbetet har skett off-line och analys av resultaten har gjorts gemensamt av modellutvecklare och personal med processkännedom.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04807

Statistik för sidan