Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 4 700 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Det primära syftet med detta forskningsprojekt var att öka förståelsen för strukturella geometrier, relationer och kontroll av malmbildning och malmkropparnas deformation i Gällivareområdet. Baserat på strukturgeologisk fältarbete i kombination med geokemi, åldersdateringar och geofysisk modellering, geologiska 3D-modeller och konceptuella 4D-modeller har konstruerats. Genom detta vi lyckades att får bättre insyn i den regionala tektoniska historiken med lokala malmbildningsprocesser och efterföljande deformation av malmkroppar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet lyckades att reda ut de strukturella geometrierna och visualisera dem i 3-dimensionella modeller. Projektet kunde också visa de faktorer som kontrollerade malmbildningen och deformationen i området och tolka om malmkontrollerande deformationszoner. Detta leda till en mer fokuserade prospektering i Gällivareområdet. Även nya området med hög malmpotential har identifierats. Resultater stödjer också produktionsrelaterade frågor i Malmberget, Svappavaara och Aitik genom en förbättrad förutserbarhet av strukturer.

Upplägg och genomförande

Under projektets lopp projektet har delats upp i fyra delprojekt: 1. Regionala, semi-regionala och lokala strukturella relationer och strukturell kontroll av malmfyndigheter i Gällivareområdet, 2. Regional, semi-regional och lokal omtolkning av geofysiska data, 3. Geokemisk och geokronologisk analys, 4. Flerskalig geologisk 3D och4D-modellering. Prospektiviteten har inte modellerats i 3D i mån av data men utförts på en konceptuel nivå. Projektets upplägg har fölts i stora sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-03298

Statistik för sidan