Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 4 700 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Det primära syftet med detta forskningsprojekt var att öka förståelsen för strukturella geometrier, relationer och kontroll av malmbildning och malmkropparnas deformation i Gällivareområdet. Baserat på strukturgeologisk fältarbete i kombination med geokemi, åldersdateringar och geofysisk modellering, geologiska 3D-modeller och konceptuella 4D-modeller har konstruerats. Genom detta vi lyckades att får bättre insyn i den regionala tektoniska historiken med lokala malmbildningsprocesser och efterföljande deformation av malmkroppar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet lyckades att reda ut de strukturella geometrierna och visualisera dem i 3-dimensionella modeller. Projektet kunde också visa de faktorer som kontrollerade malmbildningen och deformationen i området och tolka om malmkontrollerande deformationszoner. Detta leda till en mer fokuserade prospektering i Gällivareområdet. Även nya området med hög malmpotential har identifierats. Resultater stödjer också produktionsrelaterade frågor i Malmberget, Svappavaara och Aitik genom en förbättrad förutserbarhet av strukturer.

Upplägg och genomförande

Under projektets lopp projektet har delats upp i fyra delprojekt: 1. Regionala, semi-regionala och lokala strukturella relationer och strukturell kontroll av malmfyndigheter i Gällivareområdet, 2. Regional, semi-regional och lokal omtolkning av geofysiska data, 3. Geokemisk och geokronologisk analys, 4. Flerskalig geologisk 3D och4D-modellering. Prospektiviteten har inte modellerats i 3D i mån av data men utförts på en konceptuel nivå. Projektets upplägg har fölts i stora sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-03298

Statistik för sidan