Fire rescue in mines

Diarienummer 2014-05152
Koordinator Mälardalens högskola - Robotdalen, Västerås
Bidrag från Vinnova 327 531 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Målet med projektet var att undersöka om man genom att kombinera modern släckningsteknik med ett redan existerande fjärrstyrt arbetsfordon kunna ´göra om´ detta fordon till en brandbekämpningsenhet som snabbt ska kunna inleda en brandbekämpning utan att äventyra insatspersonalen säkerhet, samtidigt som man reducerar insatstiden. Projektgruppen har konstaterat att projektidén är fullt möjlig att genomföra. Det finns fortfarande ett antal tekniska utmaningar att reda ut och de har under projektets gång identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Det finns en stor potential att effektivisera och modernisera brandsläckning i gruvor och andra liknande miljöer, vilket också ger stora möjligheter att skapa positiva kulturförändringar inom området. Det fjärrstyrda fordonet försett med skärsläckningssystem kommer framförallt att användas för att köpa sig tid i avvaktan på att traditionell brandsläckning kan dras igång. För att ta fram en robust lösning, som kan fungera i ovanstående miljö och kunna tillverkas på ett industriellt effektivt sätt krävs ett mer omfattande arbete, som kräver en större finansiering.

Upplägg och genomförande

Tanken var att genomföra tre möten i Luleå under projektet. Projektet har genomförts enligt följande: CHAR(13) + CHAR(10) 1.Telefonmöte 13/12-14 CHAR(13) + CHAR(10) 2.Projektmöte i Luleå 15/1-15 CHAR(13) + CHAR(10) 3.Telefonmöte 13/3-15 CHAR(13) + CHAR(10) 4.Projektmöte samt föreberedelse inför slutdemo i Luleå 16-17/4-2015 CHAR(13) + CHAR(10) 5.Telefonmöte (med Bolidenpersonal som närvarade vid branden i Kristineberg 2013) 4/5-15 CHAR(13) + CHAR(10) 6.Slutdemonstration och avslutande projektmöte i Luleå 27-28/5-2015Projektet har genomförts enligt budget med undantag för räddningstjänsten som inte behövde utnyttja all planerad förberedelsetid.

Externa länkar

Information om projekt FIREM på Robotdalens hemsida Film från FIREM slutdemo

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.