Filterlös insamling av luftprov för analys

Diarienummer 2013-00270
Koordinator Envic-Sense AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Projektet ´Filterlöst luftinsamlingssytem´ var att verifiera en innovation om en filterlös luftprovtagare. Vi har kunnat verifiera att innovationen förmår att suga upp/in partiklar och att dessa kan lakas/tvättas på sitt innehåll av sökt substans samt att lakvätskan kan analyseras i en för projektet särskilt framtagen sensor. Hur effektiv den tänkta innovationen kan göras har vi inte kunnat verifiera inom ramen för detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Syftet med projektet var att verifiera en innovation. Vi har lyckats verifiera att innovationen fungerar som tänkt. De resultat och erfarenheter som detta projekt har gett kommer att utgöra grund för fortsatt arbete med luftinsamlingssystemet. Bland annat kommer systemet att patentsökas. Vi har tack vare detta projekt lagt en bra grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i steg. För att kunna verifiera systemet behövdes ett väl definierat och belagt pulver. Som pulver/partiklar valde vi mycket finmalen kiseldioxid och som substans för detektering TNT. Det är ett organiskt ämne och det finns ett kundbehov av TNT-analyser. Inom ramen för annat projekt utvecklades en TNT-sensor för vårt instrument FREEDD. Vi har provat luftinsamlingssystemet och baserat på praktiska erfarenheter utvecklat systemet i totalt tre steg. För att få en uppfattning om systemets utseende och tekniska förutsättningar har en design tagits fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.