Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Filtering Techniques for Sensor Fusion

Diarienummer
Koordinator Volvo Lastvagnar Aktiebolag - Volvo 3P Avd 26331, O2N
Bidrag från Vinnova 1 936 825 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2010-01154sv.pdf (pdf, 166 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har finansierat forskning som har haft praktisk tillämpning såväl som teoretisk betydelse. Betydelsen och inriktningen av forskningen avspeglas i de tidskrifts- och konferensartiklar som helt eller delvis finansierats av projektet, vilka uppgår till: -8 publicerade konferensbidrag -6 publicerade tidskriftsartiklar -1 avhandling -2 konferensbidrag under granskning -1 tidskriftsartikel under granskning I ovanstående publikationer har en eller flera av författarna finansierats av projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Från ansökan: ´Syftet med de forskningsaktiviteter som presenteras här är att utveckla fusionsstrategier för användning i intelligenta säkerhetssystem´, ´Projektet skall bedriva forskning avseende metoder att fusionera data från nya typer av sensorer som fordon förväntas utrustas med, samt effektivisera metoder i befintliga fusionsstrategier´. Syftet uppfylls genom publicerade bidrag inom ovan beskrivna område i väl ansedda tidskrifter och konferenser, samt genom att metoder utvecklade i projektet har testats i provvagnar.

Upplägg och genomförande

Projektet gav utrymme att följa upp forskningstrådar som inte adresserats i tidigare projekt (SEFS) eller pågående projekt (NHCT). Med andra ord att gav projektet det nödvändiga utrymmet som gjorde att en idé kunde färdigställas och dokumenteras och därför har utfallet varit över förväntan. En lärdom är att ett litet projekt med ett fåtal deltagare måste anpassa sig till sjukdom och föräldraledighet på ett helt annat sätt än stora projekt gör. Därför har projektet tagit längre tid än planerat men samtidigt minimerat upplärningstid eftersom inga projektdeltagare bytts ut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 februari 2020

Diarienummer 2010-01154

Statistik för sidan