Filling the gap

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - oktober 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01748

Statistik för sidan