Filling the gap

Reference number
Coordinator Mittuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik, Sundsvall
Funding from Vinnova SEK 4 500 000
Project duration July 2008 - October 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-01748

Page statistics