Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fickultraljud för innovativ hjärtsviktsdiagnostik

Diarienummer
Koordinator Jämtlands läns landsting - Region Jämtland Härjedalen
Bidrag från Vinnova 946 398 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer

Viktiga resultat som projektet gav

Målet, att utvärdera förutsättningarna för att implementera fickultraljud för hjärtdiagnostik i primärvård, har uppfyllts, dock med resultatet att metoden ännu inte är mogen för klinisk implementering på nuvarande tekniska nivå, av följande skäl: Populationen av primärvårdspatienter med klinisk misstanke på hjärtsvikt, innehöll förhållandevis få som uppfyllde kriterier för hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (7,4%), medan hjärtsvikt med måttligt nedsatt eller bevarad vänsterkammarfunktion var förhållandevis vanligare (11,7% respektive 53,2%).

Långsiktiga effekter som förväntas

Överensstämmelsen mellan studie och referensmetod var låg. Av studiepersonerna uppfyllde 27,4% inte kriterier för hjärtsvikt, vilket indikerar en adekvat klinisk selektion baserad på symtom före remittering. I studien dominerade hjärtsvikt med måttligt nedsatt eller bevarad vänsterkammarfunktion, enligt diagnoskriterier (ESC 2016), där även proBNP-nivåer och ultraljudsparametrar avseende fyllnadsstörning och volymsbelastning ingår, dock inte åtkomliga för diagnostik med fickultraljud, vilket bidrog till en låg överensstämmelse mellan studie och referensmetod.

Upplägg och genomförande

Studieresultaten baseras på 158 rekryterade studiepersoner, av vilka 58 endast blev undersökta under den inledande tränings perioden (20 handledda undersökningar) och 100 personer undersöktes parallellt med studie metoden (fickultraljud).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02514

Statistik för sidan