FIBRE-XM: New Enzymatic modification of cellulose fibres by XET Technology

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 1 570 000 kronor
Projektets löptid maj 2007 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01350

Statistik för sidan