FIBRE-XM: New Enzymatic modification of cellulose fibres by XET Technology

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för bioteknologi
Funding from Vinnova SEK 1 570 000
Project duration May 2007 - November 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01350

Page statistics