Fiberoptiskt mätsystem för bestämning av temperatur- och menisknivå vid stränggjutning

Diarienummer 2014-00234
Koordinator PROXIMION AB
Bidrag från Vinnova 2 879 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att utveckla ett temperaturmätningssystem för kokiller i stränggjutning. Genom att introducera avancerad fiberoptik har temperaturen men även menisknivån och formen på stålsmältan utvärderats. I projektet har dessa parametrar analyserats och resultaten har kopplats till styrparametrar i stålproduktionen. Systemet har också detekterat spricktillväxt och s.k. stickers vilket gör att systemet även användas som ett alarmsystem. Med ett avancerat övervaknings- och automationssystem finns en stor potential att öka såväl utbytet som kvaliteten. Målet har därmed uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Proximions fiberoptiska mätsystem har mätt temperaturen i kokillen på mer än 2500 diskreta punkter vilket ska jämföras med konventionell metodik som mäter på 10-20 punkter. Högupplösta temperaturprofiler med upplösning om 5 mm har genererats. Profiler med sådan hög upplösning har till vår vetskap aldrig tidigare visats. Systemets okänsligt mot elektromagnetiska fält har använts vid analys av menisknivå för inställning av EM-bromsar. Systemet har körts i produktion och kokillen har tagit in och ut ur bruk ett flertal gånger vilket visar på tillförlitligheten av systemet.

Upplägg och genomförande

Projektet har sammanfört Proximions kunskap gällande fiberoptisk temperaturmätning med stålindustrins krav och önskemål på temperaturmätning. Ett samarbetskonsortium har skapats med representanter från stålindustrin, kokilltillverkare samt forskningsinstitut inom metallurgi och fiberoptik. Genom att projektdeltagare har funnits i alla leden från forskning till slutkund har samtliga delar kunna lyftas fram och analyserats. Konsortiet har uppnått de förväntade effekterna och arbetet kommer att fortsätta efter det av Vinnova delfinansierade projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.